Latar Belakang Kowamas

Koperasi Wawasan Malaysia Berhad (Kowamas), (dahulunya dikenali sebagai Koperasi Lepan Kabu Berhad) telah ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993 pada tahun 1996. Penglibatan awal koperasi dimasa itu adalah berkisar dalam perniagaan retail di Kuala Krai dan Kota Bharu, Kelantan.

Pada penghujung 2007, sembilan (9) Ahli Lembaga baru telah dilantik untuk mengemudi jawatan-jawatan penting di dalam koperasi. Di bawah pengurusan Lembaga yang baru ini, koperasi telah berjaya membentuk arahtuju dalam mengembangkan dan memperbagaikan perniagaannya sejajar dengan objektif untuk pembangunan status ekonomi ahli-ahli disamping membantu Kerajaan mencapai visi dan misi kepada masyarakat Malaysia yang makmur dan majujaya.

Kowamas, nama komersial yang terbaru dalam pasaran, selaras dengan arahtuju operasi dan kepentingan perniagaannya telah mencapai persetujuan dengan sebuah institusi kewangan yang terbesar di Malaysia untuk mengujudkan skim pembiayaan peribadi kepada ahli-ahlinya dan telah juga mengenalpasti beberapa lokasi yang stratejik untuk pembangunan hartanah.

Pejabat Berdaftar Kowamas di Kota Bharu dan Pejabat Urusan Kowamas di Kelana Jaya. Sehingga kini, Kowamas mempunyai 16 buah pejabat cawangan jualan di seluruh Malaysia dan 6 cawangan Ar-Rahnu X’change. 

Untuk mengembangkan lagi perniagaan Kowamas. Kowamas menceburi bidang tekstil dengan membuka Kilang jahit.  Kilang Jahit tersebut dibuka di Dataran Kowamas. Selain daripada itu, Kowamas juga menceburi bidang Automatif dengan menjalin kerjasama dengan Honda Malaysia. Di samping itu juga, Kowamas juga menceburi di dalam bidang pembinaan perumahan dalam skala kecil di pinggir Kota Bharu.