Dividen 2022
Pembayaran Dividen bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2022 sebanyak 8% di dalam proses pembayaran dan mengikut pecahan seperti berikut :

i. 3% dalam bentuk SAHAM
ii. 5% dalam bentuk TUNAI

Dan Dividen ke atas Yuran Modal Anggota adalah sebanyak 1% dalam bentuk TUNAI.

(Untuk mengelakkan sebarang masalah, sila kemaskini No. Akaun Bank, No. Handphone dan E-mail tuan/puan di bahagian keanggotaan. Terima Kasih.)

update : 30 Jun 2023
Jumlah Pelawat : 17186