Keanggotaan Kowamas

Dividen Kowamas

Bantuan Pengajian Tinggi Kowamas

Kemaskini Data Peribadi

Keanggotaan Koperasi Wawasan Malaysia Berhad

Keanggotaan KOWAMAS adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas tanpa mengira kaum atau bangsa. Keanggotaan adalah secara sukarela dengan mengutamakan konsep perpaduan, muhibbah dan kerjasama dikalangan anggota-anggota.

KOWAMAS diasaskan berpandukan prinsip yang mengutamakan kebajikan anggota-anggota dari segi perkembangan sosio ekonomi dengan memberi bantuan kewangan, khidmat nasihat, peluang niaga serta pembiayaan dalam usaha meningkat lagi daya usaha dan produktiviti anggota-anggota demi membentuk masyarakat Malaysia yang makmur dan sejahtera.


Keanggotaan Kowamas seperti berikut:
  • Anggota Setakat 2008 - 1,355 Anggota
  • Anggota Setakat 2009 - 5,576 Anggota
  • Anggota Setakat 2010 - 5,183 Anggota
  • Anggota Setakat 2011 - 1,589 Anggota
  • Anggota Setakat 2012 - 2,016 Anggota
  • Anggota Setakat 2013 - 2,279 Anggota
  • Anggota Setakat 2014 - 10,107 Anggota
  • Anggota Setakat 2015 - 4,930 Anggota
  • Jumlah Anggota Setakat 2015 - 33,103ggota
Dividen Koperasi Wawasan Malaysia Berhad

Dividen Kowamas adalah tertakluk kepada Kelulusan dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) melalui pengistiharan di dalam Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT).

Skim Persaraan Koperasi Wawasan Malaysia Berhad

Keanggotaan KOWAMAS adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas tanpa mengira kaum atau bangsa. Keanggotaan adalah secara sukarela dengan mengutamakan konsep perpaduan, muhibbah dan kerjasama dikalangan anggota-anggota.

KOWAMAS diasaskan berpandukan prinsip yang mengutamakan kebajikan anggota-anggota dari segi perkembangan sosio ekonomi dengan memberi bantuan kewangan, khidmat nasihat, peluang niaga serta pembiayaan dalam usaha meningkat lagi daya usaha dan produktiviti anggota-anggota demi membentuk masyarakat Malaysia yang makmur dan sejahtera.

Bantuan Pengajian Tinggi Kowamas

Bantuan Pengajian Tinggi Kowamas ini adalah merupakan bantuan pengajian kepada anak-anak anggota Kowamas yang cemerlang di dalam pengajian mereka. Dan dengan bantuan ini, anak-anak anggota Kowamas dapat melanjutkan pengajian mereka di universiti tempatan atau luar negara mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kowamas.

Kemaskini Data Peribadi

Sila hubungi 03-7803 0317/03-7803 0342 (Unit Keanggotaan) untuk mengemaskini akaun keanggotaan.

 

Talian Khidmat Pelanggan

Sebarang persoalan lain anda boleh juga terus berhubung di talian khidmat pelanggan 03-7804 4244/03-7804 4426 (Unit Aduan/Pertanyaan).

Berita Semasa

Ikuti kami dari masa ke semasa.

Kerjaya Bersama Kami

Jom bekerja dengan kami .

E-mail Kakitangan

Sila masukkan Username & Password.

18 Cawangan Kami

Cawangan kami berdekatan anda.

Hubungi Kami

Sila hubungi kami, jika ada masalah.