E- Wasiat

Penulisan Wasiat memberikan anda hak untuk menentukan siapa yang seharusnya mendapat manfaat daripada titik peluh anda apabila anda meninggal dunia selepas penyelesaian segala hutang dan liabiliti harta anda.

Pembiayaan Peribadi

Alami Kebebasan Gaya Hidup anda dengan Pembiayaan Peribadi e-wawasan dari Koperasi Wawasan Malaysia Berhad. Dengan pemprosesan yang mudah dan pantas serta kadar bayaran balik yang rendah ini dan ianya pasti dapat memenuhi impian anda.

Pembiayaan Perumahan

Pembiayaan perumahan adalah satu lagi perkhidmatan yang ditawarkan oleh Koperasi Wawasan Malaysia Berhad. Pembiayaan ini adalah untuk pembelian rumah kediaman, pembiayaan semula pinjaman sedia ada, pelaburan peribadi dan pengubahsuaian rumah.

Pajak Gadai Islam

Koperasi Wawasan Malaysia Berhad juga menawarkan perkhidmatan Pajak Gadai yang berlandaskan sistem syariah. Pajak Gadai Islam ini memberi margin pembiayaan yang tinggi serta mempunyai tempoh pembiayaan dan ansuran bayaran balik yang amat fleksibel.

Kami mengalu-alukan kedatangan anda semua!!! Kowamas sebagai sebuah Koperasi Berdaftar Bumiputra kini bergiat aktif untuk terus menyumbang kearah kemakmuran ekonomi Negara dan Anggota-anggota kami seluruh Negara.Matlamat kami adalah untuk mencapai "Keharmonian Pembangunan Satu Wawasan" - Keseimbangan pembangunan secara harmoni dalam masyarakat Malaysia adalah satu wawasan. Bersama-sama kita menyumbang kearah matlamat murni tersebut. Untuk mencapai hasrat tersebut, Kowamas akan terus bergerak maju ke hadapan untuk memajukan lagi kegiatan ekonomi koperasi didalam bidang Pembiayaan Peribadi e-wawasan khas untuk Kakitangan Kerajaan, Badan Berkanun dan GLC terpilih sahaja.

Berita Semasa

Ikuti kami dari masa ke semasa.

Kerjaya Bersama Kami

Jom bekerja dengan kami .

E-mail Kakitangan

Sila masukkan Username & Password.

18 Cawangan Kami

Cawangan kami berdekatan anda.

Hubungi Kami

Sila hubungi kami, jika ada masalah.