Pembiayaan Peribadi e-wawasan

Kemudahan pembiayaan peribadi e-wawasan ini diperkenalkan untuk membantu kakitangan kerajaan dalam menangani keperluan kewangan seperti membuat bayaran pendahuluan kereta / rumah, pembayaran kos pengubahsuaian rumah dan lain-lain keperluan kewangan.

Kelayakan dan Syarat-syarat
  1. Warganegara Malaysia berumur antara 18 dan 59 tahun.
  2. Kakitangan kerajaan dan berstatus tetap sahaja, dengan pendapatan RM500* ke atas.
  3. Kakitangan yang telah bekerja tidak kurang dari 6 bulan*.
Jumlah Pembiayaan & Tempoh Bayaran Balik
  1. Pembiayaan sehingga RM 200,000.00* atau ansuran bulanan yang tidak melebihi 60% daripada pendapatan kasar bulanan.
  2. Maksimum 10 Tahun.
Penjamin

Tiada penjamin.

Berita Semasa

Ikuti kami dari masa ke semasa.

Kerjaya Bersama Kami

Jom bekerja dengan kami .

E-mail Kakitangan

Sila masukkan Username & Password.

18 Cawangan Kami

Cawangan kami berdekatan anda.

Hubungi Kami

Sila hubungi kami, jika ada masalah.