Anda Boleh Memohon Pembiayaan Rumah Melalui Kowamas

Pembiayaan perumahan merupakan perkidmatan yang ditawarkan oleh Koperasi Wawasan Malaysia Berhad (KOWAMAS) sejak dari tahun 2014 . Perkhidmatan ini berbentuk agensi luaran di mana KOWAMAS bertindak sebagai agen kepada institusi kewangan tempatan dan ianya adalah percuma kepada orangramai termasuk pelanggan dan ahli-ahli KOWAMAS. Perkhidmatan ini merangkumi pembiayaan untuk pembelian hartanah/ rumah kediaman/ rumah kedai (financing purchase), pembiayaan semula pinjaman sedia ada (refinancing) dan pembiayaan gadaian semula (remortgage).


KOWAMAS juga sedang berusaha mewujudkan pakej pembiayaan perumahannya sendiri khusus buat kakitangan awam/ GLC terpilih bagi membantu golongan ini memiliki rumah kediaman mereka sendiri di mana ianya menawarkan pakej yang fleksibel dan lebih mudah bagi mengatasi kekangan kelulusan yang ketat dari institusi kewangan tempatan. Walau bagaimanapun, ianya masih dalam proses kelulusan dari pihak-pihak yang berwajib.

Berita Semasa

Ikuti kami dari masa ke semasa.

Kerjaya Bersama Kami

Jom bekerja dengan kami .

E-mail Kakitangan

Sila masukkan Username & Password.

18 Cawangan Kami

Cawangan kami berdekatan anda.

Hubungi Kami

Sila hubungi kami, jika ada masalah.