Dividen 2021
Pembayaran Dividen bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2021 sebanyak 5% di dalam proses pembayaran dan mengikut pecahan seperti berikut :

i. 2% dalam bentuk SAHAM
ii. 3% dalam bentuk TUNAI

Dan Dividen ke atas Yuran Modal Anggota adalah sebanyak 1% dalam bentuk TUNAI.

(Untuk mengelakkan sebarang masalah, sila kemaskini No. Akaun Bank, No. Handphone dan E-mail tuan/puan di bahagian keanggotaan. Terima Kasih.)

update : 31 Oktober 2022
Jumlah Pelawat : 5920