Pembayaran Dividen

Pembayaran Dividen Sebanyak 20% Bagi Tahun Kewangan 201110 Ogos 2012

 

Melalui Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan 2012 (MAPT) yang telah diadakan Pada 23 April 2012, Kowamas telah mengistiharkan Dividen sebanyak 30% bagi Tahun Kewangan 2011 seperti tahun-tahun yang lepas.

Sehubungan dengan itu, Kowamas telah mengajukan surat permohonan untuk kelulusan dividen tersebut kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk kelulusan dividen sebanyak 30% sepertimana yang telah diistiharkan melalui Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan 2012 (MAPT) yang telah diadakan Pada 23 April 2012.

Melalui surat Kelulusan SKM yang bertarikh 7 Ogos 2012 menyatakan kelulusan pemberian dividen hanya diluluskan sebanyak 20% sahaja untuk Tahun Kewangan 2011. Kelulusan ini tidak menepati apa yang Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan 2012 (MAPT) istiharkan iaitu dividen 30% untuk anggota Kowamas.

Walaubagaimanapun, Kowamas tetap mengucapkan ribuan terima kasih kepada SKM dengan kelulusan tersebut dan juga kepada kesemua anggota Kowamas.

Pembayaran Dividen Bagi Tahun Kewangan 201014 Oktober 2011

 

Kowamas telah menerima surat kelulusan dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) yang bertarikh 13 Oktober 2011. Kowamas akan membuat pembayaran dividen sebanyak 30% atas modal saham bagi Tahun Kewangan berakhir 2010.

Dianggarkan seramai lebih kurang 7000 anggota Kowamas akan menerima pembayaran dividen ini melalui kiriman berbentuk CHEQUE. Kepada anggota tersebut, Kowamas merakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga.